Cięcie plazmowe to popularna technologia szybkiej i dokładnej obróbki metalu. Pozwala na wykonywanie cięć prosto i krzywoliniowych, wycinanie, a także na żłobienie i ukosowanie materiału. Przecinarki plazmowe są dostępne zarówno jako urządzenia ręczne, jak i zautomatyzowane. Przekonajmy się, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze źródła plazmy.

Co jest potrzebne do cięcia plazmą?

Cięcie plazmą polega na wykorzystaniu energii zjonizowanego gazu powstającego w wysokiej temperaturze generowanej za pomocą łuku elektrycznego. Dzięki możliwości szybkiego rozgrzewania metalu jego cząsteczki ulegają stopieniu i odparowaniu, a energia kinetyczna strumienia gazu wyrzuca je ze szczeliny. Do cięcia plazmowego potrzebne będzie odpowiednie źródło prądu, które pozwoli na wytworzenie łuku elektrycznego o właściwych parametrach, a także układ podający gaz plazmowy oraz osłonowy, chroniący przed zanieczyszczeniami. Ważnymi elementami zestawu będzie też uchwyt wraz z przystosowanymi do konkretnego zadania dyszami. Często korzysta się też z układu chłodzenia.

Co jest ważne przy wyborze źródła plazmy?

Podczas cięcia plazmowego najważniejszymi parametrami używanego sprzętu są jego możliwości radzenia sobie z określoną grubością metalu oraz uzyskiwania zadowalającej szybkości cięcia. Do najistotniejszych cech stosowanego urządzenia będzie należało więc natężenie prądu, z jakim może ono pracować – im większa grubość metalu, tym większa powinna być moc sprzętu. Warto pamiętać, że określone grubości cięcia można uzyskiwać przy różnej jakości powierzchni – grubość cięcia, odcięcia oraz przebicia jest więc podawana osobno. Znaczenie ma też cykl pracy urządzenia określany procentowo, który pokazuje, ile z każdych 10 minut można przeznaczyć na pracę, a ile zajmie ochładzanie przecinarki. Przy cięciach o większej długości będzie to szczególnie istotne. Ważna będzie także możliwość filtracji używanego powietrza oraz precyzyjnego ustawiania poszczególnych parametrów. W niektórych zastosowaniach liczyć może się mobilność urządzenia i jego łatwe przenoszenie.