Cięcie termiczne metalu jest jednym z doskonalszych sposobów pozwalających na uzyskiwanie szybkich efektów i dobrej jakości powierzchni, sprawdzającym się zarówno w cięciach prostoliniowych, jak i krzywoliniowych, w tym z ukosowaniem czy wykonywaniem otworów. W zależności od potrzeb i charakterystyki materiału może być prowadzone jako cięcie plazmowe albo gazowe. Urządzenia wykorzystywane w tych procesach można jednak ulepszyć. Modernizacja maszyn przemysłowych używanych do cięcia termicznego jest znakomitym sposobem na zwiększenie szybkości pracy i poprawę powtarzalności otrzymywanych rezultatów.

Na czym polega działanie przecinarek termicznych?

Przecinarki do cięcia gazowego to urządzenia, które wykorzystują proces spalania gazu palnego – acetylenu, propanu, gazu ziemnego albo wodoru – do podgrzania metalu do temperatury zapłonu oraz rozpoczęcia reakcji egzotermicznej zachodzącej dzięki podawanemu do strefy cięcia tlenowi. W przecinarkach plazmowych proces odbywa się za sprawą energii łuku elektrycznego, który przepływając między elektrodą a ciętym metalem, podgrzewa strumień gazu – powietrza, tlenu albo azotu – powodując uzyskanie temperatury umożliwiającej powstanie plazmy. Topiony nią metal jest wyrzucany ze szczeliny przez ciśnienie, pod jakim przepływa gaz osłonowy – argon albo hel.

Jak można modernizować maszyny?

Modernizacja maszyn wiąże się zwykle z zastosowaniem w nich doskonalszych mechanizmów pozycjonujących elementy robocze oraz zapewniających im szybszy i bardziej precyzyjny ruch. W grę wchodzi także powiększenie liczby dostępnych osi, w których przemieszcza się głowica robocza lub też zmiana technologii cięcia. Najczęściej usprawnienia pozwalają na poprawę wydajności i jakości cięcia, nierzadko też wiążą się z użyciem bardziej zaawansowanej automatyki zarówno, jeśli chodzi o wykorzystywane czujniki i aparaturę pomiarową, jak i sterowniki. Dzięki wymianie układu CNC zostaje podniesiony współczynnik dostępności maszyny oraz rozwiązuje się problem z brakiem części zamiennych. Dodatkowo maszyny wyposaża się w aktualnie wymagane zabezpieczenia.