Plazma jest czasami nazywana czwartym stanem materii, gdyż powstaje na skutek podgrzewania pary wodnej, co prowadzi do jonizacji, czyli do przenoszenia przez nią ładunków elektrycznych. To właśnie ten elektrycznie przewodzący gaz wykorzystywany jest do ciecia metali będących przewodnikami elektryczności. Technologia plazmowa umożliwia płynne cięcie wpływające na gładkość powierzchni obrabianego materiału. Uzyskana krawędź jest tak gładka, że nie wymaga zbyt dużej obróbki. Wykorzystanie plazmy przewyższa inne popularne sprzęty do cięcia laserowego, gdyż cechuje się mniejszym zużyciem energii i niższymi kosztami utrzymania.

Zautomatyzowane urządzenia wykorzystywane do cięcia plazmą niezwykle usprawniają pracę, dlatego powinny znaleźć się w każdym dobrym warsztacie. Do metody cięcia plazmą wykorzystuje się przecinarki plazmowe, które znane są z szybkości i precyzji cięcia metalu. Zapewniają także wąską szczelinę cięcia, dlatego powstające odpady są niewielkie. Aby cięcie plazmą było efektywne, konieczne jest odpowiednie dobranie przecinarki plazmowej. Dużą popularnością cieszą się niezwodne plazmy maszynowe Hypertherm i Kjellber. Ciąć nimi można wszystkie materiały, które są przewodnikami prądu, tj. stal węglową i kwasoodporną, żeliwa, mosiądz czy aluminium.

Przecinarka plazmowa składa się z układu zasilania, obwodu zajarzenia łuku, palnika i zacisku masy, który służy do zamknięcia obwodu zajarzenia łuku przez palnik i cięty materiał. Technologia cięcia plazmowego wykorzystywana jest w wielu warsztatach i zakładach produkcyjnych, którym zależy na precyzji i sprawnym obrabianiu metali o różnej grubości. Jednak każdy sprzęt ma to do siebie, że może odmówić po dłuższym czasie posłuszeństwa. Zarówno dysza, jak i elektroda są elementami eksploatacyjnymi i wymagają wymiany raz na jakiś czas – obowiązkowo w przypadku zużycia. Zwracajmy także uwagę na zakup oryginalnych części, które wpływają na wydajność przecinarki plazmowej oraz na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Zasada działania przecinarki plazmowej

Cięcie plazmą polega na topieniu i wydmuchiwaniu materiału ze szczeliny cięcia. Odbywa się to za pomocą silnie skupionego plazmowego łuku elektrycznego o dużej energii kinetycznej. W przecinarce plazma tworzona jest w palniku do cięcia plazmą, gdzie wpuszczany jest strumień sprężonego gazu, który powoduje jonizację i sprawia, że zaczyna on przewodzić elektryczność. Następnie elektrycznie przewodzący gaz pozwala utworzyć ścieżkę prądową między elektrodą a dyszą, dzięki temu powstaje łuk plazmowy. Jego wysoka temperatura topi i przecina metal, a sprężone powietrze usuwa stopiony materiał ze szczeliny cięcia. W ten właśnie sposób rozpoczyna się proces cięcia plazmowego. Może być on stosowany zarówno do cięcia ręcznego, zmechanizowanego, jak i zrobotyzowanego we wszystkich pozycjach. Przy ręcznym cięciu wystarczy jedynie regulować prędkość cięcia oraz odległość dyszy od ciętego metalu. Pozostałe parametry są stałe – ich poziom jest nastawiany przed użyciem przecinarki plazmowej przez operatora.

Technologia plazmowa jest dość prosta, a jej działanie przypomina trochę rodzaj odwrotnej spawarki, w której łuk elektryczny także nagrzewa materiał, jednak należy do niej dodać określony rodzaj spoiwa w celu utworzenia spoiny osłanianej gazem osłonowym. W przypadku przecinarki plazmowej sytuacja wygląda odwrotnie. Jedyne, czego wymaga przecinarka to prąd i sprężone powietrze. Dostępne są także przecinarki plazmowe wyposażone w kompresor, który sam dostosowuje sobie siłę powietrza – wtedy do pełni działania wystarczy tylko prąd. Warto tutaj dodać, że do cięcia plazmą wykorzystuje się wyłącznie prąd stały o ujemnej biegunowości, a jego źródłem są zazwyczaj inwertory i prostowniki. Zbyt duże natężenie prądu sprawia jednak, że dochodzi do pogorszenia się jakości cięcia i zwiększenia się szerokości szczeliny.