Stal jest materiałem, który wykorzystuje się w wielu zastosowaniach i formach. Do uzyskania elementów o odpowiednich rozmiarach i kształcie wykorzystywane są różne metody obróbki. Wśród najważniejszych są jednak rozmaite techniki cięcia. Powszechnie używanymi rozwiązaniami zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi konieczność zautomatyzowania procesów, są maszyny do cięcia termicznego. Przyjrzyjmy się bliżej ich rodzajom i poznajmy związane z nimi zalety.

Cięcie termiczne metalu

Cięcie termiczne metalu oznacza wykorzystywanie wysokiej temperatury do topienia i odparowywania lub wyrzucania rozgrzanych cząsteczek poza powstającą szczelinę przy pomocy silnego strumienia gazu. Do najbardziej rozpowszechnionych technologii należy cięcie palnikiem gazowym, cięcie laserem oraz cięcie plazmą. Specyfika poszczególnych procesów jest inna. Przy cięciu palnikiem gazowym energia jest generowana za sprawą spalania gazu np. acetylenu i podgrzewanie metalu powstającym płomieniem. Przy cięciu laserowym metal rozgrzewany jest skoncentrowaną wiązką fotonów, które powodują drgania elektronów i tym samym podniesienie temperatury. Przy cięciu plazmowym ciepło pochodzi z łuku elektrycznego, który doprowadza do reakcji egzotermicznej używanego gazu i powstania plazmy o bardzo wysokiej temperaturze.

Jakie są zalety cięcia plazmowego?

Cięcie plazmowe jest w wielu przypadkach optymalną technologią cięcia stali ze względu na swoje liczne zalety. Oznacza ono niższy koszt zakupu urządzeń niż w przypadku cięcia laserowego, a także możliwość uzyskiwania znacznych prędkości cięcia. Wiąże się też z powstawaniem stosunkowo wąskiej szczeliny, a przy tym strefa oddziaływania cieplnego pozostaje niezbyt szeroka. Urządzenia plazmowe mogą występować w wersjach ręcznych oraz sterowanych numerycznie, które gwarantują wysoką powtarzalność i tempo pracy. Cięcie plazmowe można też wykorzystywać przy elementach o większej niż przy laserze grubości. W porównaniu z cięciem gazowym w przypadku cieńszych blach plazma okazuje się znacznie dokładniejsza i bardziej uniwersalna.