Cięcie metalu można wykonywać przy wykorzystaniu różnych technik zarówno mechanicznych przez skrawanie czy obróbkę plastyczną, jak i termicznych. Ich rodzaj zależy od efektu, jaki ma zostać osiągnięty, a także typu używanego materiału i jego parametrów, przede wszystkim grubości. O ile w przypadku cieńszych elementów mogą się sprawdzić wszystkie techniki, o tyle grube blachy, kształtowniki czy profile zamknięte z reguły najlepiej obrabiać przy użyciu technik cięcia plazmowego lub gazowych. Przyjrzyjmy się im bliżej i zobaczmy, na czym polegają.

Jak przeprowadza się cięcie gazowe metalu?

Cięcie gazowe nazywana też cięciem tlenowym należy do najbardziej popularnych i najmniej kosztowych technik cięcia termicznego ze względu na stosunkowo tanie oprzyrządowanie. Polega ono na doprowadzeniu materiału do temperatury zapłonu, czyli zainicjowaniu reakcji egzotermicznej żelaza z tlenem. Może ona zachodzić dzięki użyciu gazu palnego – w zależności od sytuacji używane są acetylen, propan albo gaz ziemny (metan). Po podgrzaniu metalu i rozpoczęciu reakcji żelazo jest bardzo szybko utleniane. Nadtopione cząsteczki ulegają spaleniu, a częściowo są wyrzucane ze szczeliny cięcia za sprawą energii kinetycznej gazu podawanego pod ciśnieniem. Cięcie palnikiem gazowym jest niezastąpione przy cięciu grubych elementów.

Jak wygląda cięcie plazmowe?

Przy cięciu plazmowym materiał jest topiony oraz odparowywany i wyrzucany ze strefy cięcia za sprawą strumienia używanego gazu plazmowego. Uzyskanie wysokiej temperatury potrzebnej do zjonizowania gazu wymaga zastosowania łuku elektrycznego powstającego między elektrodą nietopliwą znajdującą się wewnątrz palnika a materiałem tworzącym biegun dodatni. Gaz przepuszczany przez łuk – na ogół powietrze, tlen albo azot – zmienia się w plazmę, dzięki czemu może oddziaływać termicznie na strukturę materiału. Jako gazy osłonowe używane najczęściej powietrze lub azot. Zaletą korzystania z cięcia plazmowego jest możliwość uzyskiwania dużych prędkości cięcia. Osiągane grubości, choć znaczne, to będą jednak mniejsze niż przy cięciu gazowym.